Transhormipa Sl

LEI 9598006MG9PZR3XWU934

Legal Address [es]


PARE VENTURA 9 2B
Address Number 9
Building Unit 2B
Palma de Mallorca ES 07006

Headquarters Address [es]


PARE VENTURA 9 2B
Address Number 9
Building Unit 2B
Palma de Mallorca ES 07006

External Public Records
LEI Registration Details
L E I
9598006MG9PZR3XWU934
Legal Name
TRANSHORMIPA SL
Authority Authority I D
RA000533
Authority Authority I D
PM-42102-8
Legal Jurisdiction
ES
Legal Form Legal Form Code
DP3Q
Status
ACTIVE
Initial Date
2022-02-25 08:41:45
Last Update Date
2022-02-25 15:16:29
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-02-25 08:41:45
Managing L O U
959800R2X69K6Y6MX775 [COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000533
Validation Authority Validation Authority I D
PM-42102-8
1 Validation Authority I D
RA000535
1 Validation Authority I D
B57162778

© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |