Pepatel Sl

LEI 95980019FJPDSFW9WF28

Legal Address [es]


MARIA DIAZ DE HARO 7 4º IZQ
Address Number 7
Building Unit 4º IZQ
Bilbao ES 48013

Headquarters Address [es]


MARIA DIAZ DE HARO 7 4º IZQ
Address Number 7
Building Unit 4º IZQ
Bilbao ES 48013

External Public Records
LEI
95980019FJPDSFW9WF28
PEPATEL SL
LEI Registration Details
L E I
95980019FJPDSFW9WF28
Legal Name
PEPATEL SL
Authority Authority I D
RA000533
Authority Authority I D
BI-29589-8
Legal Jurisdiction
ES
Legal Form Legal Form Code
DP3Q
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-29 14:24:08
Last Update Date
2020-06-30 10:46:39
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-05 01:16:02
Managing L O U
959800R2X69K6Y6MX775 [COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000533
Validation Authority Validation Authority I D
BI-29589-8

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |